Turpinot pārskatīt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai Jūsu ierīces atmiņā.

Turpināt Vairāk informācijas

liepajniekiem.lv

29.10.2018 Elektrība un siltums no atkritumiem

Latvijā sadzīves atkritumos aptuveni puse ir bioloģiski noārdāmie sadzīves atkritumi (virtuves pārtikas atkritumi, dārzeņu un augļu atkritumi, tējas, kafijas biezumi, augi, puķes, nopļauta zāle, koka lapas, zari u.c.).

Bioloģiskos atkritumus pārstrādā, izmantojot kontrolētus biotehnoloģiskos paņēmienus, kur sadalīšanās procesus nodrošina mikroorganismu darbība.

Bioloģiskajiem atkritumiem atrodoties anaerobā (bezskābekļa) vidē, rodas biogāze. Kompostēšanā, jeb aerobā pārstrādē var iegūt kompostu.

Biogāzes ieguvi un izmantošanu īsteno arī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS” atkritumu poligonā “Ķīvītes”. Tur tiek veikta sadzīves atkritumu priekšapstrāde, atdalot materiālus, kurus iespējams nodot otrreizējai pārstrādei (plastmasa, stikls, metāls, papīrs utt. ) un sagatavojot bioloģiski noārdāmo atkritumu plūsmu tālākai pārstrādei. Šī plūsma tiek nogādāta poligonā, speciāli izveidotās bioenerģijas šūnās, kurās tehnoloģiskās infrastruktūras un procesu rezultātā tiek maksimāli savākta biogāze videi draudzīgā veidā. Poligonā “Ķīvītes” biogāzi izmanto atjaunojamās enerģijas ieguvei koģenerācijas iekārtās.

Saražoto elektrību izmanto ne tikai ražošanas vajadzībām, bet lielu daļu nogādā kopējam elektroenerģijas tīklam. Savukārt, saražotais siltums tiek izmantots ēku apsildei, un daļa siltumjaudas 590 kW tiek piedāvāta uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Poligonā „Ķīvītes” izbūvētās videi draudzīgās tehnoloģijas mazina neatjaunojamo dabas resursu (akmeņogles, gāze, nafta) izmantošanu elektrības ražošanai. Jāatzīmē ka, ierobežojot atkritumu gāzes izplūšanu atmosfērā, tiek samazināta siltumnīcas efekta gāzu nonākšana vidē.