Turpinot pārskatīt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai Jūsu ierīces atmiņā.

Turpināt Vairāk informācijas

liepajniekiem.lv

Foto: liepajniekiem.lv

14.12.2017 Apstiprina jaunu būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Liepājas pilsētas Dome ceturtdien, 14. decembrī, ir apstiprinājusi jaunu pilsētas būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Iepriekšējie maksas pakalpojumu izcenojumi, kas apstiprināti 2013. gada 12. decembrī, ir izmainīti, ievērojot šā gada septembrī pašvaldības apstiprinātās instrukciju, kas nosaka kārtību, kā pašvaldības iestādēs jāaprēķina maksas pakalpojumu izmaksas, portālam ziņoja Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Fiziskās un juridiskās personas, kas izmantos Būvvaldes maksas pakalpojumus, to apmaksu veiks saskaņā ar jauno cenrādi.

Būvvaldē noteikti šādi maksas pakalpojumi: topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrēšana un ievadīšana Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk - ADTI) datu bāzē, ielu šķērsprofilu izstrādāšana inženierkomunikāciju projektēšanai, dokumentu melnbaltu kopiju sagatavošana A4 un A3 formātos.

Maksas pakalpojumu izmaksas, salīdzinot ar 2013. gadu, ir nedaudz palielinājušās. To aprēķināšanā ir ņemts vērā darbinieku, kas sniedz pakalpojumu, atalgojums kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumiem, pamatlīdzekļu nolietojums, administratīvie, kancelejas un komunālie izdevumi 12 mēnešu periodā (no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim), maksas pakalpojuma sagatavošanas laika patēriņš.

Apstiprinātais cenrādis ir pielikums Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija lēmumam Nr.  305 “Par pašvaldības iestādes “LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE” maksas pakalpojumiem”. Šā lēmuma citi nosacījumi netiek mainīti. Tas nozīmē, ka no maksas par pakalpojuma saņemšanu atbrīvotas personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, maznodrošinātas, trūcīgas un politiski represētās personas. Samazināta maksa par pakalpojumiem ir augstskolu studentiem, kas izstrādā zinātnisko darbu vai veic pētījumu.

2016. gada nogalē deputāti noteica kārtību, kā maksājama nodeva par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, kā arī šādas nodevas apmēru un atvieglojumus.