Turpinot pārskatīt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai Jūsu ierīces atmiņā.

Turpināt Vairāk informācijas

liepajniekiem.lv

11.01.2019 Meklēs idejas Kārļa Zāles laukuma pārveidošanai  (27)

Liepājas pilsētas pašvaldība izsludinājusi atklātu metu konkursu par Kārļa Zāles laukuma pārveidošanu par kvalitatīvu, ilgtspējīgu, vizuāli pievilcīgu, funkcionālu, drošu un ērti lietojamu publisko ārtelpu, aģentūru LETA informēja Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Konkursam materiāli jāiesniedz līdz 15.februārim. Metu konkursa balvu fonds ir 9000 eiro.

Konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība, kas nolikumā noteiktajā termiņā iesniedz atbilstoši noformētu metu.

Metu konkursa dalībniekiem jāizstrādā un jāiesniedz Kārļa Zāles laukuma telpiskā koncepcija un būvprojekta piedāvājums.

Ar konkursa uzvarētāju vai uzvarētājiem, ko noteiks žūrija, notiks sarunu procedūra par būvprojekta izstrādāšanu atbilstoši projektēšanas uzdevumam "Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām posmā no Jaunā tilta līdz Graudu ielai, Liepājā", kas pievienots konkursa materiāliem. Būvprojektu pašvaldība ir paredzējusi īstenot, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

Metu konkursa dalībniekiem ir jāpiedāvā risinājumi, kā nodrošināt gājējiem un velosipēdu lietotājiem ērtu piekļuvi Tirdzniecības kanāla krastmalai no Lielās, Skolas un Bāriņu ielas un kā krastmalu piemērot daudzpusīgai izmantošanai, ievērojot apvienotās telpas principu "iela = laukums".

Laukumam un tā piegulošajās teritorijās gājējiem un velobraucējiem jāparedz prioritāte, te jāparedz arī sabiedrības pulcēšanās vietas, jānodrošina sabiedriskā transporta ērta lietošana.

"Lai gan šī teritorija ir ar lielu potenciālu, šobrīd par Kārļa Zāles laukumu varu teikt, ka tā ir degradēta ainava pašā pilsētas centrā," vēstīja pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns. Pēc arhitekta vārdiem, nav drošas pieejas ūdensmalai, jo rēgoja sabrukuši krasta stiprinājumi, nav radītas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, esošais labiekārtojums - kāpnes, laukumi, zālieni, atbalstsienas, brauktuvju segums - ir pamatīgi nolietojies un ļoti sliktā stāvoklī.

Metu konkursa teritorija ir sadalīta trīs zonās, un katrā no tām būs jāatrisina noteikti telpiskās plānošanas uzdevumi, kas būvdarbu rezultātā ļautu radīt mūsdienīgu pilsētvidi, vienlaikus saglabājot sasaisti ar blakus esošajām zonām.

Pirmajā zonā, kas ir teritorija pie kanāla, tas ir, no Tramvaja tilta līdz viesnīcai "Libava", metu konkursa dalībniekiem jāpiedāvā labiekārtojums, kura sastāvdaļa ir Kārļa Zāles piemineklis, kas šobrīd atrodas muzeja dārzā, bet ko paredzēts pārvietot uz šo, tam sākotnēji paredzēto vietu. Šajā zonā vēl ir paredzēts izbūvēt intensīvai lietošanai, laika apstākļiem un dabas procesiem tehniski, funkcionāli un estētiski piemērotus krasta stiprinājumus.

Otrā zona ietver kanāla krastmalas posmu aiz viesnīcas "Libava" - virzienā uz ezeru, līdz Jaunajam tiltam. Savukārt trešā zona ir tā laukuma daļa, kas sastāv no brauktuves ar divām braukšanas joslām katrā virzienā, pagrieziena joslām, ietvēm, autostāvvietām, te atrodas degvielas uzpildes stacija "Neste" un ātrās ēdināšanas restorāns "Hesburger", dienvidu pusē - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāls un tirdzniecības centrs "Ostmala".

Otrajā zonā, saskaņā ar metu konkursa nosacījumiem, ir jāparedz parka tipa labiekārtojums ar gājēju celiņiem, atpūtas vietām, soliņiem, atkritumu urnām, apgaismojumu, apstādījumiem un Tirdzniecības kanāla krasta stiprinājumi, līdzīgi kā pirmajā zonā. Savukārt trešajā zonā nepieciešams piedāvāt jaunu, kompaktu satiksmes infrastruktūras risinājumu, kas ir drošs gājējiem, velobraucējiem, iedzīvotājiem un samazina līdzšinējo satiksmes intensitāti.

Visās trīs zonās ir jārisina vides pieejamības jautājumi, apgaismojums un apstādījumu jeb zaļās zonas struktūra.

Materiāli konkursam ir jāizstrādā, ņemot vērā Vispārīgos būvnoteikumus, atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumus, Latvijas būvnormatīvus un citus regulējošus dokumentus.

Kārļa Zāles laukums atrodas Tirdzniecības kanāla dienvidu krastā starp Tramvaja tiltu un Jauno tiltu. Teritorija ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Liepājas pilsētas vēsturiskā centra daļa un uz to paveras pilsētbūvnieciski nozīmīgi skati no tiltiem, no Jaunās ostmalas, no Lielās ielas un Bāriņu ielas.