Turpinot pārskatīt šo lapu, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai Jūsu ierīces atmiņā.

Turpināt Vairāk informācijas

liepajniekiem.lv

10.05.2019 Notiks publiskā apspriešana par Kapsēdes ielas detālplānojumu

Ikviens interesents ir aicināts pirmdien, 20.maijā, pulksten 17, Liepājas pilsētas pašvaldībā Rožu ielā 6, piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē par detālplānojuma Kapsēdes ielas daļai un tai piegulošām zemes vienībām, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Sanāksmē SIA „Metrum” prezentēs izstrādātā detālplānojuma 1. redakciju un atbildēs uz iedzīvotāju un institūciju uzdotajiem jautājumiem. Savukārt publiskā apspriešana turpināsies līdz 7. jūnijam.  

Pagājušā gada jūnijā ir uzsākta detālplānojuma izstrāde vairākām zemes vienībām, kas atrodas Kapsēdes ielā vai robežojas ar to. Būvvaldes lēmums par to pieņemts, izskatot Liepājas SEZ SIA “Pumac Liepaja” iesniegumu un izvērtējot nepieciešamību precizēt ielas sarkanās līnijas un tuvumā esošo zemes vienību robežas, arī Liepājas pilsētai piederošajiem zemes gabaliem.

Detālplānojuma teritorija ietver kopumā desmit zemes vienības un ir gandrīz 55 hektārus liela. Saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu, tās ir jauktas apbūves, līnijbūvju,ražošanas un noliktavu apbūves, kā arī dabas (mežu) teritorijas.

Detālplānojuma 1. redakcijā līdzšinējā Teritorijas plānojuma atļautā izmantošana atsevišķiem zemesgabaliem ir precizēta, noteikti zemes apgrūtinājumi, izstrādāti priekšlikumi satiksmes infrastruktūras uzlabošanai un inženiertīklu izvietojumam, noteiktas ēku un būvju atrašanās vietas.

Publiskā apspriešana notiek, lai sabiedrībai, kā arī blakus teritoriju īpašniekiem nodrošinātu iespēju iegūt informāciju un izteikt savu viedokli par topošo plānošanas dokumentu.

Detālplānojumu izstrādā SIA “Metrum”, plānošanas dokumenta ierosinātājs un finansētājs LSEZ SIA “Pumac Liepaja”.

LSEZ SIA “Pumac Liepaja” pārstāvji pašvaldībā un SEZ pārvaldē ir izteikuši un skaidrojuši savu vēlmi Kapsēdes ielas rajonā turpināt attīstīt un būvēt jaunas ražotnes. Šim mērķim uzņēmums ir iegādājies zemes gabalu, kas iekļauts detālplānojuma teritorijā.

Ar detālplānojuma materiāliem ikviens aicināts iepazīties arī Liepājas pilsētas pašvaldības ēkā, pašvaldības mājaslapā sadaļā “Būvniecība/Pilsētas teritorijas plānošanas dokumenti”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Detālplānojuma teritorijā ietvertas šādas zemes vienības: Kapsēdes iela 2; „Mežvidi”; Kapsēdes iela 8; Grīņu iela 1/3; Kapsēdes iela 2E un 2C; Kapsēdes ielas daļa; Grīņu ielas daļa.